Grups de Recerca

Línies de Recerca
- Millora genètica animal
- Reproducció animal
- Producció animal sostenible i ecològica
- Ecologia animal i conservació de la biodiversitat
- Recuperació de fauna
- Nutrició i sanitat animal
- Recerca en totes les especies d’animals de producció i els seus productes