Presentació

El departament de Ciència Animal és el responsable d’organitzar i desenvolupar la docència de les assignatures de les àrees de coneixement de Anatomia i Anatomies Patològiques Comparades, Producció Animal, Medicina i Cirurgia Animal i Sanitat Animal de la Universitat de Lleida.

La seu del departament es trova a l’ETSEA (Edifici 1 i Serveis Hospitalaris Veterinaris), i també a la Unitat Quirúrgica Docent de Veterinària a Torrelameu.

El departament disposa dels següents Serveis Científico-tècnics:

-Servei de Liofilització i Laboratori de Nutrició Animal

-Servei d'Investigació i Diagnòstic Anatomopatològic Veterinari

-Unitat Quirúrgica Docent de Torrelameu