Direcció

DIRECTOR
Sr. Daniel Villalba Mata
dca.direccio@udl.cat
973 70 2556

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETÀRIA ACADÈMICA
Sra. Beatriz Serrano Pérezdca.direccio@udl.cat
973 70 64 95

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Sra. Carme Bifet Sanzdca.secretaria@udl.cat
973 70 25 57